https://www.facebook.com/VietanhTravel CAO BẰNG ĐÓN NHẬN CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU – Viet Anh Travel https://www.facebook.com/VietanhTravel

CAO BẰNG ĐÓN NHẬN CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU

Tối 24/11, tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu và Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”.

Chiến thắng Biên giới năm 1950 là bước ngoặt quan trọng góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta. Với vị trí, vai trò, ý nghĩa lịch sử quan trọng của di tích, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của quân và dân Cao Bằng cũng như quân dân cả nước trong việc bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị của di tích, tỉnh Cao Bằng đã lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định công nhận di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An là di tích Quốc gia đặc biệt.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việc UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng có ý nghĩa rất quan trọng vì chúng ta có thêm một thương hiệu quốc gia về thắng cảnh và địa chất ở tầm quốc tế. Nếu chúng ta biết cách tương tác giữa di sản với những yếu tố đặc sắc khác của Cao Bằng, cũng như kết nối với các di sản khác của vùng và các trung tâm du lịch lớn thì di sản của Cao Bằng sẽ là nguồn lực rất quan trọng cho phát triển bền vững. Mô hình du lịch của Cao Bằng phải là sự cộng hưởng các giá trị văn hóa, lịch sử, lòng yêu nước, cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực…, để tạo ra ngành du lịch đa dạng, phong phú, có bản sắc. Cao Bằng cần phát triển thương hiệu du lịch miền núi cho Việt Nam. Vì vậy, cần có những cách làm sáng tạo biến việc bảo tồn, phát huy di sản thành quốc kế dân sinh, giúp cải thiện trực tiếp đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đồng thời, tạo động lực để bảo vệ môi trường sinh thái-tự nhiên, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa–lịch sử, tài nguyên thiên nhiên mà cha ông đã để lại.

Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, Chính quyền cùng toàn thể nhân dân các địa phương trong vùng Việt Bắc tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tập trung khai thác, phát huy tốt mọi tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và cả vùng một cách toàn diện.

                                                                                                         Quốc Đạt