Bánh xèo Tạ Quang Bửu là địa chỉ bánh xèo thường được các bạn sinh viên Bách Khoa, Kinh tế lui tới.